ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows 10 ได้เลย

11.7k

ให้คะแนนแอป

Windows 10 มาพร้อมกับโปรแกรมต่าง ๆ 2-3 โปรแกรมซึ่งไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือลบออกไปได้ 10AppsManager เป็นเครื่องมือฟรีที่จะให้คุณกำจัดโปรแกรมเหล่านี้ออกไปหรือแม้แต่นำมันกลับคืนมาในภายหลังเมื่อคุณเปลี่ยนใจก็ได้

โปรแกรมนี้จะแสดงไอคอนของโปรแกรมต่าง ๆ ที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งออกไปได้ให้คุณเห็นทั้งหมดถึงแม้ว่าบางโปรแกรมจะเป็นเพียงทางลัดไปสู่ตัวติดตั้งต่าง ๆ แทนที่จะเป็นตัวโปรแกรมเองก็ตาม ซึ่งรายการของโปรแกรมทั้งหมดได้แก่ 3D Builder, Alarms, Calculator, Camera, Film and TV, Get Office, Get Skype, Get Started, Mail and Calendar, Maps, Money, Music, News, OneNote, People, Phone Companion, Photos, Solitaire, Sports, Store, Voice Recorder, Weather และ Xbox

เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือในระยะทดลองและไม่เป็นทางการ ผู้พัฒนาแนะนำให้สร้างตัวแบ็กอัปก่อนที่จะใช้งานมัน ในทางเดียวกันถ้าคุณต้องการจะนำโปรแกรมที่คุณใช้ 10AppsManager ลบทิ้งไปกลับคืนมา คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการป้อนคำสั่งใน Windows shell ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนั้นถูกอธิบายอยู่ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมที่ถูกลบทิ้งไป
Uptodown X